Doupovské hory

Autor: Jan Matějů, Petr Hradecký, Vladimír Melichar (eds.)

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-7075-909-7 (Česká geologická služba)

ISBN: 978-80-87458-11-2 (Muzeum Karlovy Vary)

Vydavatel: Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary

Velikost: 210×270×40 mm

Počet stran: 545 stran

Skladem
650 Kč
Kategorie: Knihy

Doupov – pravděpodobně nejméně známé pohoří v Čechách, zapomenutý prostor, jehož krása a přírodní bohatství předčí nejeden národní park. Nad odvěkým snažením člověka zde převládly síly přírody. Komplexní monografie o Doupovských horách; od geologie, přes flóru a faunu, až po historii osídlení krajiny. Na knize po několik let pracoval kolektiv čtyřiceti autorů, odborníků z oblastí geologie, zoologie, botaniky.